FÖRSÄLJNININGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Version 2018:1 giltiga från och med 181025.

Wellbemed.com drivs och ägs av WellBeMed Sweden AB, med organisationsnummer 556622-3052, Box 4024, 227 21 Lund, Sverige (”WellBeMed”, ”vi”, ”oss”).

Har du frågor rörande exempelvis köp, beställning, leverans eller annat får du gärna kontakta oss på telefon: +46 (0) 702–141785 eller e-post: [email protected].

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för köp av produkter på Wellbemed.com, för leverans i Sverige. Genom att genomföra ett köp hos accepterar du dessa villkor. Som konsument som handlar av oss på WellBeMed omfattas du även av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Beställning och betalning
Du genomför beställning i vår kassa. När du genomför en beställning måste du lämna korrekt adress för leverans. Om den adress du lämnat inte kan bekräftas förbehåller vi oss sig rätten att hålla inne leveransen och vid behov annullera din beställning.

Vi använder oss av Klarna Checkout. Du kan ta del av Klarnas villkor här.

Abonnemang
Du kan abonnera på vissa av våra varor. Vi abonnemangsköp betalar du beloppet för första leveransen vid första köptillfället. Du betalar sedan månadskostnaden mot faktura som ska betalas inom 30 dagar från fakturadatumet. Efterkommande leveranser enligt ditt abonnemang skickas vanligen från oss den siste varje månad.

Uppsägning eller ändring av abonnemanget kan göras med en månads varsel. Kontakta oss då på [email protected].

Annullering av beställning
WellBeMed kan komma annullera en beställning om det inte är möjligt för oss att leverera enligt din beställning. Vi kommer då att meddela dig om en sådan situation skulle uppstå samt att eventuell betalning eller reservation av betalningsmedel returneras eller annulleras.

Orderbekräftelse
När du beställt från oss kommer du få en kvittens via e-post om att vi tagit emot din beställning. Det ingås dock inget bindande köpeavtal mellan oss och dig förrän du har tagit emot en orderbekräftelse från oss. Du får en orderbekräftelse innan ordern skickas. Det är viktigt att rätt e-postadress anges så att orderbekräftelsen kan nå dig.

Kontakta gärna oss på [email protected] om du får problem.

Fraktkostnad
Vi bjuder på frakten.

Leveranser
Beställningar skickas till adresser inom Sverige. Varorna sänds normalt från oss inom 1-3 arbetsdagar efter att du mottagit orderbekräftelse. PostNord levererar vanligen sedan din vara inom 1-3 arbetsdagar från det att vi lämnat över varan till dem. För paket som levereras till ombud förbehåller vi oss rätten att debitera en administrativ avgift om SEK 250 för outlöst leverans.

Ångerrätt
När du handlar hos oss har du normalt 14 dagars ångerrätt inom vilken tid du kan meddela oss om att du ångrar köpet. Ångerrätten gäller från dagen du eller någon på ditt uppdrag tog emot varorna, dock inte transportföretaget. Din ångerrätt gäller endast om varorna kan skickas tillbaka till oss i oskadat och obrutet skick.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten till oss innan ångerfristen gått ut. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Du måste returnera varorna som vanligt paket eller brev. Vi kan tyvärr inte acceptera paket som skickas mot efterkrav eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig skäliga kostnader för att hantera ett paket som skickats till oss på sådant sätt.

När du skickar tillbaka varorna måste du tillse att de är förpackade på ett ordentligt sätt. Du bär nämligen själv ansvaret för varorna tills vi får dem. Du får också själv stå för de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Ångerrätten gäller inte förseglade produkter som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras, när förseglingen har brutits efter mottagandet. Vissa av våra varor vi säljer sker i paket innehållande flera barer. Din ångerrätt gäller i dessa fall exempelvis inte om du har öppnat en eller flera av de barer som levererats till dig.

Reklamation
Du kan få en felaktig vara reparerad, utbytt, återbetald eller få en nedsättning av priset du betalt för varorna. Detta är dock beroende på omständigheterna i den faktiska situationen. Din reklamation måste också vara berättigad och felet får inte har uppstått på grund av din felaktiga hantering av varan.

Du behöver reklamera varan inom rimlig tid efter att du upptäckt fel. WellBeMed rekommenderar att du reklamerar så snart som möjligt dock senast inom två månader efter att felet har upptäckts.

Ange kvitto- eller fakturanummer och skicka din reklamation via e-post till [email protected] eller per post till:

WellBeMed Sweden AB
Box 4024
227 21 Lund

Om vi ombett dig att skicka tillbaka varorna kommer vit undersöka varan i enlighet med den beskrivning av eventuellt fel som du lämnar i samband med din reklamation. Det är således viktigt att du lämnar en så utförlig beskrivning som möjligt till oss. Varan ska i så fall också returneras till oss på adressen ovan.

Återbetalning och ersättning vid reklamation
Vid ditt berättigade utnyttjande av din ångerrätt eller vid berättigad reklamation där vi beslutat att återbetala beloppet för varorna kommer du få tillbaka det belopp som du har betalat till oss vid köpet och som avser varan. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Observera att du kan förlora din rätt att få tillbaka ditt köpbelopp, helt eller delvis. Det sker om varans värde har minskat på grund av att:

  • Du har använt varan.
  • Varan har skadats under tiden du har ansvarat för den.
  • Du har hanterat varan på något sätt som inte var nödvändigt för att fastställa vilka produkter det är samt vilka egenskaper och funktioner de har.
  • Du inte har följt begränsningarna som gäller för utnyttjande av ångerrätten avseende försegling m.m.

Vid en berättigad reklamation återbetalar vi även dina fraktkostnader för att skicka tillbaka varan till oss. Skulle dock reklamationen inte vara berättigad står du själv för alla fraktkostnader samt de kostnader WellBeMed har för att skicka tillbaka varan till dig efter vår undersökning av varan. Kostnader för frakt eller andra kostnader med anledning av godkänd reklamation ersätts dock endast mot uppvisande av kvitto. Även om vi godkänner en reklamation är du som kund alltid skyldig att begränsa dina kostnader till följd av reklamationen. WellBeMed kommer således endast ersätta kostnader som är försvarliga.

Kom ihåg att varorna alltid måste skickas ordentligt förpackad och att du får kvittens på försändningen. Du bär nämligen själv ansvaret för paketet/varorna tills vi får det/dem. Spara kvittens och information om fraktkostnader samt eventuella spårningsnummer.

Produktfakta och produktansvar
På WellBeMed säljer vi väldokumenterade produkter. De uppgifter som lämnas på WellBeMed.com eller på annat sätt vid marknadsföring och försäljning utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti, annat än där så uttryckligen är angivet. Vid sjukdom eller medicinska problem rekommenderar vi att du omgående tar kontakt med läkare.

Har du några frågor gällande våra produkter är du också alltid välkommen att kontakta oss på [email protected].

Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. När du handlar på WellBeMed.com behandlar vi personuppgifter som du tillhandahåller till oss och som genereras på webbplatsen när du surfar och handlar hos oss. WellBeMed Sweden AB org. nr 556622-3052 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker när du besöker WellBeMed.com och handlar av oss. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I vår Integritetspolicy som du kan läsa här beskriver vi närmare:

  • Vilka personuppgifter vi behandlar från dig.
  • Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter
  • De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter.
  • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter.
  • Vilka rättigheter du har med anledning av att vi behandlar dina personuppgifter.
  • Hur du kommer i kontakt med oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

I kassan ombeds du att ta del av vår Integritetspolicy med information om hur vi behandlar dina personuppgifter innan du slutför ditt köp.

Cookies
Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att leverera en så skräddarsydd användarupplevelse som möjligt. Du kan läsa mer om hur WellBeMed använder cookies och liknande i vår Cookie Policy.

Övrigt 
Du måste vara minst 18 år för att handla i vår webbutik. Om du inte ännu är 18 år kan du ändå köpa av oss om du har fått tillåtelse av din förälder eller vårdnadshavare och/eller på annat sätt har legal rätt att genomföra köp.

WellBeMed kan inte hållas ansvarig för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför vår kontroll. Detta är exempelvis krig, uppror, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat beslut av myndighet i Sverige eller i annat land som påverkar oss, explosion eller annan olyckshändelse.

Vi förbehåller oss rätten att ändra samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, specifikationer och erbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar kommer dock inte tillämpas på redan ingångna avtal med dig. Mellan WellBeMed och dig som kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Information och priser lämnas med reservation för eventuella tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna specifikationer samt för slutförsäljning.

Erbjudanden gäller så länge lagret räcker om vi inte angett annat. Vidare förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra dessa villkor.

Tvist
Om du vill framföra något gällande ditt köp hos oss får du gärna vända dig till oss på [email protected]. Om vi är oense kring en leverans eller annat och inte lyckas nå en lösning har du som konsument rätt att hänföra tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN via deras hemsida, www.arn.se, eller genom att skicka brev till ARN på adressen:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du kan också skicka in ditt klagomål via ODR-plattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Du når ODR-plattformen via denna länk.